Dekarbonizacja przemysłu – co to za proces?

Energetyka i paliwa

Zajrzyj na https://dalkiapolska.com, aby otrzymać informacje dotyczące trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie użycia surowców kopalnych

Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej przedsiębiorstw poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez ograniczenie użycia gazu i węgla oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalane jest dodatkowo zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu możliwe jest dodatkowo użycie ”energii odpadowej”, czyli energii z odzysku. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później powtórne jej wykorzystanie daje po jakimś czasie poważne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W czasie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na środowisko oraz wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, implementacja takich rozwiązań ciągnie za sobą spore koszty, jednakże w końcowym rozrachunku zysk jaki one przynoszą, zupełnie je kompensują. Oszczędności związane z redukcją kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10