Ściąganie filtra Google – poradnik

Internetowe strony IT

Odnotowałeś nagły spadek pozycji Twojej domeny? Czy strona przestała też pojawiać się w wyszukiwarce po wpisaniu precyzyjnych i wypozycjonowanych wcześniej zwrotów? Pomimo ogromu działań, strona nie zmienia swojej pozycji w Google? Jeżeli zaobserwujemy wyżej wymienione symptomy, oznaczać to będzie nałożenie filtru na stronę przez Google.

Filtr Google – co to takiego?

Zanim zaczniemy działać należy wyjaśnić czym właściwie są filtry Google. Blokada pojawia się wskutek błędnego pozycjonowania – głównie przez pozyskiwanie linków ze złych źródeł. W takim wypadku stosowany jest filtr ręczny, a pozbycie się takiego filtra może trwać od 1 nawet do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada spowodowana była np. błędem na stronie, to mamy problem z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google może trwać od kilku miesięcy do roku.

Usunięcie filtru Google

Pierwszym krokiem na drodze do ściągnięcia filtra Google jest stworzenie listy linków kierujących do naszej strony (najlepiej zrobić to za pomocą Google Webmaster Tools), a następnie weryfikacja, które z nich są dla niej toksyczne – proces ten ułatwią nam dedykowane narzędzia takie jak Link Detox. Po „odłowieniu” linków, które chcemy usunąć z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z wykazem niechcianych linków. Cały powyższy proces wymaga profesjonalnego podejścia, albowiem usunięcie dobrych linków zaszkodzi naszej stronie.

Usuwanie linków z Google – kiedy zacząć?

Ściągnięcie filtru blokującego stronę powinno stać się sprawą priorytetową. Podczas trwania blokady strona jest w stanie utracić ogromną ilość wejść, co może narazić firmę na poważne straty finansowe, dlatego też nie należy czekać z uzyskaniem rady u profesjonalisty. Właśnie z tego powodu trzeba jak najprędzej przekazać problem w odpowiednie ręce.