Walka o indeks – popularne kierunki studiów z ostatnich lat

Nauczanie

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące młodych ludzi. Nieraz wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki cieszą się największą popularnością.

Wydziały popularne pośród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi często decydują się również na studia o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami pionierskimi, jednakże dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają przede wszystkim psychologię oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), budownictwo czy wszelkie filologie (głównie angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Najtrudniej dostać się również na wydziały związane z kreowaniem wizerunku, designem czy realizacją filmową. Należy podkreślić, że duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków jednocześnie.

Jak słusznie wybrać kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów należy wziąć pod uwagę pasje, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, że konkretny kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na większości uczelni wyższych i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby do nich przystąpić. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez pracę w kółkach uczelnianych bądź wolontariatach. Trzeba spożytkować te pięć lat jak najlepiej.