Przygotuj firmę na nowe przepisy – weź udział w praktycznym szkoleniu z RODO

Nauczanie Ochrona i bezpieczeństwo

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje biometryczne i genetyczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.