Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Rachunkowość, finanse

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, uzyskasz na flobo.io.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nie pojawienie się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilkukrotnie upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Ze względu na wspomniany powyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach nadzorowanie przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]