Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Rachunkowość, finanse

Tutaj uzyskasz odpowiedź na pytanie, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w w księdze przychodów i rozchodów?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, więc nieraz spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednakże zachować ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy zakupu towaru, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru czy też wykonania usługi.

Aby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji albo przeleje zaliczkę.