Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Rachunkowość, finanse

Jeśli chcesz użyć bezpłatny generator not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później zawsze zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów partnerskich. Przecież opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią zwykłego przeoczenia lub przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź darmowy generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]