Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Rachunkowość, finanse

Automatyczna windykacja należności. Zdobądź więcej informacji.

Może być wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym czasie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych względem nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, jeżeli wymienione wyżej kroki będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]