Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Rachunkowość, finanse

Jeśli przedsiębiorstwo znalazła się w głęboki kryzys, długi w stosunku do wspólników zwiększają się z każdym dniem i rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można nazwać przekształcenie spółki, mającą na celu uniknięcie jej upadłości i w następstwie podniesienie jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy są wyraźnie bardziej nastawione na właścicieli firm i dostarczają im mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania trwają krócej niż w latach poprzednich i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele korzyści: wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Przytoczona wyżej ustawa definiuje 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sama wyznacza, samodzielnie prowadzi pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Rolą sądu jest tutaj jedynie zaakceptowanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w założeniu ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania trwa w większości wypadków do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się na ogół przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaakcentować, iż istnieją ograniczenia, które określają to, który rodzaj restrukturyzacji można zastosować w danej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować jedynie wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są zagmatwane, wobec tego jeżeli decydujesz się na ich prowadzenie, ale wahasz się, który rodzaj będzie stosowny dla Twojej firmy, koniecznie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.