kontener na odpady, kontener otwarty

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Branża budowlana Robienie zakupów

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w trakcie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z przechowywaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]