Sprzedaż central telefonicznych

Robienie zakupów

Liderami w branży centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.