Żywice, proszki i filamenty – o różnych materiałach do druku 3D

Robienie zakupów Technologie

Jeśli chcesz kupić filament, koniecznie odwiedź tę stronę

Firma CadXpert proponuje szeroką ofertę materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, filamenty i inne. Materiały do drukarek 3D można podzielić na 4 typy:
– PolyJet – utwardzane za pomocą światła ultrafioletowego ciekłe żywice fotopolimerowe,
– SLS – spiekany selektywnie poliamid w proszku,
– SLA – utwardzane wiązką laserową żywice fotopolimerowe o różnych właściwościach,
– FDM – warstwy topionych filamentów (tworzyw tearmoplastycznych). Dzieli się ono na dwie podkategorie: FDM do błyskawicznego prototypowania z ekonomicznych termoplastów oraz FDM dla przemysłu stosowane do profesjonalnej produkcji z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych.

Filament – niezastąpiony w szybkim prototypowaniu

Filament to materiał wykorzystywany do druku 3D w technologii FDM. To tworzywo i technologia druku są wykorzystywane do seryjnej produkcji, jak również do szybkiego prototypowania z łatwych do kształtowania surowców oraz testowania funkcjonalnego. Które filamenty są przeważnie wykorzystywane w drukarkach 3D? Przede wszystkim sięga się po łatwe do modelowania PLA (poliaktydy), tworzywa inżynieryjne (m.in. te odporne na pękanie) czy też wyróżniające się specjalnymi własnościami (np. niepalnością). Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom pozyskanym przy pomocy innych rozpowszechnionych metod, czyli wtrysku i termoformowania. Główne zalety filamentów to powszechna dostępność, atrakcyjna cena idąca w parze z dobrą jakością wydruku 3D, a także ekologiczny sposób ich wytwarzania (nietoksyczny i czysty, zatem wykonane z jego pomocą prototypy można używać m.in. w biurach).
W technologii FDM CadXpert oferuje materiały:
– do szybkiego prototypowania,
– elastomery,
– inżynieryjne.

Inne materiały do drukarek 3D wykorzystujących technologię SLA i PolyJet

Pomijając filamenty, w ofercie firmy CadXpert znajdują się również wiele innych materiałów do drukarek 3D. Dla technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– imitujące polipropylen,
– medyczne,
– transparentne.
PolyJet jest uznawana za niezwykle dokładną a przy tym kompleksową technologię druku 3D. Płynne żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Dzięki swoim właściwościom korzysta się z nich głównie do tworzenia modeli koncepcyjnych, imitujących wyrób końcowy, anatomicznych oraz inżynieryjnych. Z tego materiału produkowane są także pojemniki, opakowania oraz inne artykuły użytkowe.
Natomiast w technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– odlewnicze,
– standardowe,
– stomatologiczne,
– inżynieryjne.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa, którą utwardza się laserem? Nader szerokie. Najczęściej używamy jej w medycynie oraz przemyśle do trójwymiarowego druku modeli koncepcyjnych i prototypów, jak również wszelakich detali wymagających wygładzonej powłoki.

Dane kontaktowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]