Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Usługi

Na http://www.testybielsko.pl zlecisz badania psychologiczne Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Określają między innymi neurotyzm, intro- oraz ekstrawersję i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista sięga po miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni tylko pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D+E oraz D. Przejść muszą je także osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im tylko raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]