Gdzie wykonać badania operatorów?

Usługi

Badania operatorów Bielsko Biała - zajrzyj tu po więcej szczegółów o tych usługach

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w jakiej chce działać badany. Inne badania przeprowadzane są dla prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co 2 lata. Warto przy tym pamiętać, iż przebieg badań może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że konieczne są inne badania albo poszczególne elementy okażą się w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające najczęściej formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]