Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Usługi

Jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego, skieruj się tu.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze realizują setki zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w sieci bez trudu da się znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na ostateczny koszt tłumaczenia

Na to ile ostatecznie będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych albo dysertacji medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji karygodnych błędów.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, jak również oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli często mają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]